top of page

Om Karate

Shin-Go-Ryu Karate

Shin-Go-Ryu (新剛流) betyder ”Den Nye Hårde Skole”. Hermed menes en karateskole, hvor den traditionelle karateånd og dertilhørende teknik danner basis og ramme for træning af tidssvarende, effektivt selvforsvar og sportsligt orienteret kampsport.
Shin-Go-Ryu stilarten har sit ophav i slutningen af 1970'erne i takt med at Karate kom til Danmark, og den tekniske del af Shin-Go-Ryu Karate minder meget om Kyokushin- og Goju-Ryu-stilen, hvor der lægges vægt på traditionelle kata (figurøvelser) og kihon (basis) udført kraftfuldt og tit i dybe stillinger.
Shin-Go-Ryu karate er for alle, hele livet. Karaten skal tilpasses den enkelte, ikke omvendt. Vi har eller får alle fysiske begrænsninger, men dermed mister man ikke nødvendigvis lysten til at blive bedre og til at være i god fysisk form.

Karatens historie

Kara (空) te (手) betyder tom hånd og er et selvforsvarssystem der stammer fra Okinawa øerne i Japan. 


Okinawa var oprindeligt en del af Ryukyu Kongeriget, som var et selvstændigt kongedømme fra ca. det 15. århundrede til det 19. århundrede.
I 1629 blev Okinawa invaderet af Japan og det blev forbudt for de lokale bønder at bære våben, som derfor måtte finde alternative metoder til at forsvare sig mod den japanske Samurai-ordensmagt. Karate blev udbredt i hemmelighed blandt øens beboere og Karate-do (den tomme hånds vej) var skabt.

Som tiden gik, udviklede systemet sig i forskellige retninger i hovedbyerne Shuri, Naha og Tomarai. Hver by havde sin måde at gøre tingene på og disse forskelle afspejles den dag i dag hvor f.eks. Shotokan og Shinto-ryu stilarterne primært er influeret af Shuri, hvorimod Goju-ryu primært er influeret af Naha.

I 1905 kom Karate ud af de hemmelige skygger, da Anko Itosu fik tilladelse til officielt at inkludere det i Okinawas fysiske udannelsesprogram på begynderniveau.
I 1917 gav Itosu's elev Sensei Gichin Funakoshi den første offentlige demonstration af Karate-do i Japan. Sensei Gichin Funakoshi anses i dag for at være den primære drivkraft bag udbredelsen af Karate i Japan.

I forbindelse med moderniseringen og systematiseringen af Karate i Japan op gennem starten af det 20. århundrede indførte man den hvide kimono kendt som do-gi (vejens tøj) eller karate-gi, ligesom at man indførte farvede bælter, der angiver, hvilken rang eleven har.

I 1957 grundlagde Masutatsu Oyama den nye stilart Kyukushin som et forsøg på at sammensmelte Shotokan og Goju-ryu med særligt fokus på fysik og udholdenhed. 

Mas Oyama rejste rundt i bl.a. USA og holdte opvisninger for at demonstrere Karatens styrke, herunder hans berømte og berygtede kamp mod en levende tyr.

I 60'erne og 70'erne sendte han flere af sine instruktører ud i verden for at etablere klubber i en række lande. 

bottom of page