top of page

Vores værdier

Karate er mere end fysisk træning, teknik og selvforsvar.

 

For os i Hørsholm er det noget større, der griber dybt ind i den måde, vi vælger at forholde os til os selv, og hvordan vi vælger at agere over for andre mennesker i vores liv.

Med andre ord er karate en livsstil for os, som også indeholder en række åndelige og spirituelle aspekter, der tages meget seriøst.

Derfor har vi i klubben defineret en række kerneværdier, som vi alle forsøger at efterleve i og uden for træningssalen.

1.

Vi vil altid udvise respekt og høflighed for andre mennesker

2.

Vi vil tålmodigt stræbe efter at udleve vores fulde potentiale

3.

Vi vil udvikle sind og krop med henblik på at styrke sjælen

4.

Vi vil altid bevare et åbent hjerte og sind

5.

Vi vil acceptere ånden i enhver udfordring i vores liv

6.

Vi vil efterleve den dybere mening i vores karate både under træning og i det daglige liv

7.

Vi vil give vores læringer videre til andre mennesker for derigennem at berige deres liv.

bottom of page