top of page

Træningen

Træning starter altid på traditionel japansk vis med kort meditation for at rydde hovedet for hverdagens gøremål og forberede sig mentalt på kun at skulle fokusere på sin karate.

Herefter følges altid op med grundig opvarmning og udstrækning – dette er essentielt, idet flere elementer i selve træningen stiller krav til elevens smidighed (dybe stillinger, høje spark, hurtige bevægelser).

Efter udstrækningen afhænger det efterfølgende program af tid på året. Er der en turnering i snarlig fremtid, trænes der med dette i sigte, hvorimod hvis der er en graduering (bæltetest) rundt om hjørnet, trænes der mod denne.

Træningen tilrettelægges altid, så alle kan være med uanset alder, køn og fysisk formåen – vi stiller kun ét krav: At vores elever prøver at blive bedre. Ikke (nødvendigvis) bedre end træningskammeraten, men bedre end én selv. Vi som instruktører prøver ikke (nødvendigvis) at gøre dig som elev til den bedste karateudøver, bare til en bedre.

På voksenholdet er træningslængden noget længere end på børne- og juniorholdene. Dette giver instruktørerne muligheden for at fokusere på kondition frem for teknik i den sidste del af træningstimen.
Der bliver tit sat musik på, så alle kan få vredet lidt mere energi ud af kroppen, inden det atter er tid til at komme tilbage til hverdagen og væk fra dojo’en (træningssalen). Er man ny i klubben og ser det som en lidt for stor mundfuld at skulle kaste sig ud i hård konditionstræning fra starten af, er man velkommen til at springe den sidste del af timen over. Det holder folk dog som regel hurtigt op med, når de ser de store smil, der kommer på alles ansigter EFTER denne sidste del.

Der sluttes på alle hold altid af på samme måde, som man startede – i meditation – og herefter et stort TAK FOR I DAG, GODT GÅET!

Skal du skifte fra børne- til junior holdet?

Erfaring har lært os, at det er et stort spring, når man efter lang tids træning på børneholdet endelig er klar til at påtage sig større udfordringer i form af oprykning til juniorholdet. Hvor børneholdets primære formål er at ”lege” karaten ind i børnene, så stiller deltagelse på juniorholdet større krav til den enkeltes koncentration og fysiske ydeevne. Ligeledes lægges der vægt på en væsentlig mere disciplineret og struktureret tilgang til træningen. Det kan være en stor mundfuld

Derfor er det meget vigtigt, at der sikres en tryghedsskabende overleveringsproces, således at eleven oplever en succes og ikke et nederlag ved oprykning til sit nye træningshold. Derfor har vi defineret følgende proces:

 

  1. Instruktørerne på børneholdet har løbende en dialog med elevens forældre, og evaluerer sammen modenhed og parathed for oprykning til juniorholdet

  2. Når tiden er moden, gennemfører instruktøren en introduktionssamtale vedrørende oprykning til juniorhold med elev og forældre (typisk i forbindelse med opstart af en ny sæson i august måned)

  3. Introduktionssamtalens primære formål er at introducere rammerne på juniorholdet, og sikre en effektiv forventningsafstemning ca. 1 år frem i tid imellem elev, forældre og instruktører

  4. Eleven og forældre får en gennemgang af træningskonceptet for juniorer, inden eleven introduceres for sine nye instruktører på juniorholdet. Dette gøres for at sikre, at alle instruktører og elever udviser det nødvendige hensyn til den ”nye” elev på juniorholdet, ligesom det letter træningsplanlægning for instruktørerne

  5. Når instruktørerne på juniorholdet skønner, at elevens karate-faglige færdigheder er på niveau med de mere rutinerede elever, går eleven op til sin første bælteprøve på juniorniveau

  6. Efter første bestået bælteprøve på juniorholdet skønnes eleven fuldt integreret på juniorholdet og klar til de nye udfordringer

Skal du skifte fra junior- til voksenholdet?

Som udgangspunkt er det vores erfaring, at det normalt ikke er en større udfordring for elever på juniorholdet at rykke op på voksenholdet, når instruktørerne skønner eleven klar hertil. Her er der typisk i langt højere grad tale om en mental barriere den enkelte elev skal igennem, som relativt hurtigt er overstået. Oprykningstidspunktet er til enhver tid baseret på en dialog imellem instruktør og elev, hvor der tages stort hensyn til de sociale relationer, eleven gennem lang tid typisk har opbygget til de øvrige elever på holdet.

Hvornår kan jeg træne med på kampholdet?

Vores kamphold stiller ekstremt store krav til teknisk niveau, fysisk udholdenhed, mental styrke og ikke mindst en seriøs og moden attitude til træningen. Derfor har vi som instruktører besluttet følgende retningslinjer for deltagelse:

  1. Som elev på børneholdet kan man IKKE deltage på kampholdet. Dette gælder OGSÅ elever som for nyligt er rykket op på juniorholdet fra børneholdet, og endnu ikke er fuldt integrerede.

  2. Som elev på juniorholdet kan man KUN deltage hvis

  • Man er gradueret til min. 6. kyu + en halv grad (hvidt bælte med en lang grøn streg)

  • Man har fået speciel dispensation af instruktørerne på kampholdet

  3. Som elev på voksenholdet kan man frit deltage, NÅR man som min. har bestået sin første graduering til 8. kyu (hvidt bælte med rød streg)

bottom of page